Odbiór techniczny odcinka „OSIEDLE”

201405_kanalizacja_osiedle2W dniu 14 maja 2014 r. odbył się odbiór techniczny Elementu 5 „OSIEDLE” obejmującego wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3 Maja, Ks. Jaśkowskiego, Wieczorka i Powstańców Wielkopolskich. Roboty budowlane były realizowane w okresie od 17.12.2013 r. do 30.04.2014 r. Zakres rzeczowy obejmował budowę kanalizacji sanitarnej o dł. 815,00 mb oraz odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni.

Czytaj dalej

Zamontowano tablicę informacyjną

Zdjęcie0617Przy ul. Kobylińskiej została zamontowana tablica informacyjna dla Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap I, zadanie B”. Celem tablicy jest pozostawienie trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze środków unijnych. Wykonawcą tablicy był Producent Reklam PARTNER Karol Sędziak z Krotoszyna.

Prace na ul. Konstytucji 3-go maja, ul. Kobylińska

DSCF0924_resize

Na początku lutego 2014 r. prace dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Zdunach objęły kolejną część ulicy Konstytucji 3 Maja oraz przyległe ulice – Wieczorka i Jaśkowskiego.
Ponadto w obrębie ulicy Kobylińskiej (za Kościołem Parafialnym) wznowiono prace budowlane, w wyniku których będzie istniała możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej kolejnej części Zdun m. in. bloki mieszkalne (zabudowania wielorodzinne) znajdujące się przy ul. Kobylińskiej.

Czytaj dalej

Odbiór techniczny odcinka ŁACNOWA

W dniu 23 stycznia 2014 r. odbył się odbiór techniczny kolejnego z elementów przedsięwzięcia: element 2 „ŁACNOWA” który obejmował budowę kanalizacji w ul. Łacnowej. Zakres rzeczowy obejmował budowę kanalizacji sanitarnej o dł. 339,80 mb. Roboty budowlane były realizowane w okresie od 22.07.2013 r. do 16.01.2014 r.

Podpisanie aneksu do umowy

Burmistrz Zdun Władysław Ulatowski wspólnie z skarbnik gminy Leokadią Jerzak dnia 18 listopada 2013 r., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, podpisali aneks do umowy na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap I, zadanie B”. Aneks do umowy musiał zostać podpisany, ponieważ kwoty poprzetargowe okazały się niższe w stosunku do tych kwot wpisanych we wniosku o dofinansowanie.

Prace w rejonie Placu Kościuszki.

7 listopada 2013 r. odbył się odbiór końcowy Elementu 3 „PLAC KOŚCIUSZKI” – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza i pl. Kościuszki. Zakres rzeczowy obejmował budowę kanalizacji sanitarnej o dł. 609,70 mb. Zadanie było realizowane w okresie od 22.07.2013 r. do 30.10.2013 r.

Prace na ul. Łacnowej

DSCF0855_resizeNa początku listopada prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Zdunach objęły ulicę Łacnową (na odcinku od ulicy Konstytucji 3 Maja do ulicy Wrocławskiej). Prace ziemne i instalacyjne spowodowały utrudnienia komunikacyjne w tym rejonie. W związku z powyższym apelujemy o ostrożność oraz zwrócenie szczególnej uwagi na organizację ruchu.

Czytaj dalej

Zakończenie prac na ul. Polnej

DSCF0841_resizeW dniu 16 października 2013 r. dokonano odbioru końcowego elementu 1 „POLNA” obejmującego wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Polna (na odcinku od ul. Towarowej do ul. Kolejowej). Roboty budowlane były realizowane w okresie od 22.07.2013 r. do 11.10.2013 r. Zakres rzeczowy obejmował budowę kanalizacji sanitarnej o dł. 638,90 mb oraz odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni.

Czytaj dalej

Zakończono procedurę, podpisano umowę

DSCF9738W dniu 18 lipca 2013 r. została zakończona procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap I, zadanie B„. Burmistrz Zdun Władysław Ulatowski podpisał umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych tj. firmą STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski, ul. Polna 28, 63-760 Zduny. Zawarta umowa opiewa na kwotę 2 529 909,68 PLN (brutto) i będzie realizowana w okresie 18.07.2013 r. – 30.04.2014 r. Czytaj dalej

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW dniu 20 marca 2013 r. Gmina Zduny jako Beneficjent, reprezentowany przez Władysława Ulatowskiego – Burmistrza Zdun, podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działającym jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, reprezentowanym przez Hannę Grunt – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap I, zadanie B” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Działanie 3.4. „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013.

Czytaj dalej